Hemmet, samhällets bästa värn, wash and graphite on canvas, 81x100 cm,  2012


Hemmet samhallets basta varn
© Aleksandra Jarosz Laszlo 2020