Carl von Linneé, Lima, Carl Linnaeus dagbok från resan i Dalarna 1734 med åtskilliga stycken ur hans dalska och lapska floror, ur Diaeta naturalis, Flora oeconomica, brev m m. Antologi sammanställd av Bertil Gullander, 1980

1
2
3© Aleksandra Jarosz Laszlo 2020