Anders Gagnér, Sjukdomars överförande från en människa till ett dött ting, Gammal folktro från Gagnef i Dalarne, 1918

49overforande-av-sjukdomar-till-dott-ting
50


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2020