Anders Gagnér, Medel att "förgöra" folk och kreatur, Gammal folktro från Gagnef i Dalarne, 1918

45Forgora folk kreatur
46


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2020