Anders Gagnér, Att erhålla kunskap om förborgade ting, Gammal folktro från Gagnef i Dalarne, 1918

39att erhalla kunskap
40
41


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2020