2014 Vi lämnar avtryckVi lämnar avtryck
Tällbergs skola, Statens konstråd
10 mars - 5 juni 2014

http://www.statenskonstrad.se/om-oss/grafikprojektet


IMG 0699

Den första dagen för projektet "Vi lämnar avtryck" blev avklarad den 10 mars 2014. När jag började jobba med det projektet jag hade ingen tydlig bild av vart jag vill komma med det. Sedan började jag tänka kring vilken roll offentlig konst har idag och att det offentliga rummet förändrats hela tiden och samtidskonsten öppnas för nya sätt att utrycka sig på ett radikalt sätt.

Efter att jag har samtalat med Inger Höjer Aspemyr slog det mig att det här kommer att vara elevernas egen gestaltning av sin skola. De deltar själva i processen och tar dessa utmaningar och möjligheter vilket detta projekt erbjuder till. Jag tar hand om det mest praktiska i projektet, nämligen undervisning av tryckteknikerna och användning av grafikmaterialet. Men, som jag själv tror på i min egen konstnärlig verksamhet, konsten är inte bara objekt, utan ett möte, en idé, en process under resans gång som tillåter till en forskningsprocess, en upplevelse och ett kreativt förhållningssätt. Det handlar inte om resultaten utan själva processen. Därför begränsas min roll som konstnärlig ledare i detta projekt till att erbjuda barn och ungdomar från Tällbergs skola till att utforska grafik som utgångspunkt.

Eftersom detta är ett pilotprojekt, där Statens konstråd skänkte stora delar av sin grafiska samling till skolor i hela landet, tar jag friheten att skapa dessa gemensamma rum i ett socialt möte med elever från Tällbergs skola i Leksand.

Jag vill gärna visa att den processen inte bara i stort sett begränsas till stora offentliga projekt i miljöer som tillhör stadsmiljö och involverar etablerade konstnärer.

Jag vill gärna se att det finns en modell där samhället i stort sätt deltar på egna villkor i kulturella processer. Där det finns utrymme för att dessa offentliga rum tar plats på landet och bland minoriteter i samma omfattning som det sker i städer där samtidskonst har sin betydande plats i samhället. Detta är inte självklart för alla.

Tällbergs skola är den första skolan i landet som deltar i pilotprojektet och där barn och ungdomar har samma möjlighet att skapa sina, ofta första, grafiska verk. Där har de möjlighet att uppleva relationen mellan både gemensamma och individuella erfarenheter.

Statens konstråds agerande blev början på en kedjereaktion och inspiration till att skapa grafik, en konstnärlig teknik som ofta anses som omodern. Detta är ett arv som förhoppningsvis kommer inte att gå förlorat. Denna metod ligger nära till värderingar i att bevara och omhandta traditioner och hantverk som fortfarande tar mycket plats i många byar i Dalarna, i form av folkdräkter, snickerier och byggnadstradition.

Där finns en viss oro för det nya, men på samma sätt finns det nyfikenhet och detta projekt erbjuder till gemensamma möten på många plan. 

http://www.statenskonstrad.se/om-oss/grafikprojektet© Aleksandra Jarosz Laszlo 2020