2013 Svenska hus ensligt belägna


SVESKA HUS ENSLIGT BELÄGNA
Magasinet, Falun
Dalarna Modern Showroom & Marketplace
2 Juli - 18 Augusti 2013

https://vimeo.com/69764409
se bilddokumentation nedan

Svenska hus ensligt belägna
Tomas Tranströmer

Ett virrvarr av svarta granar
och rykande månstrålar.
Här ligger torpet sänkt
och det tycks utan liv.

Tills morgondagen sorlar
och en åldring öppnar
- med darrande hand -
fönstret och släpper ut en uv.

Och i ett annat väderstreck
står nybygget och ångrar
med lakanstvättens fjäril
fladdrande vid knuten

mitt i en döende skog
där förmultningen läser
genom glasögon av sav
barkborrarnas protokoll.

Sommar med linhåriga regn
eller ett enda åskmoln
över en hund som skäller.
Fröet sparkar i jorden.

Upprörda röster, ansikten
flyger i telefontrådarna
på förkrympta snabba vingar
över myrmarkernas mil.

Huset på en ö i älven
ruvande sina grundstenar.
En ständig rök - man bränner
skogens hemliga papper.

Regnet vänder i himlen.
Ljuset slingrar i älven.
Hus på branten övervakar
vattenfallets vita oxar.

Höst med en liga av starar
som håller gryningen i schack.
Människorna rör sig stelt
på lampskenets teater.

Låt dem känna utan ängslan
de kamoflerade vingarna
och Guds energi
hoprullad i mörkret.


Installationen "SVENSKA HUS ENSLIGT BELÄGNA" erbjuder en fragmentarisk berättelse kring kulturell transformation, identitet och kollision. Vi har olika sociala normer och förväntningar på oss själva och andra, beroende på var vi bor och vilken socialgrupp vi tillhör, samt vilken status vi har. Arkitektur skapar identitet och tillhörighet, konstruktioner som båda är beroende av genus och traditioner.

Rummet innehåller ca.100 citat som jag har tagit från olika inredningstidningar. Dessa meningar representerar svenska drömmar om ett perfekt hem. Bilderna i tidningar är konstgjorda och arrangerade men genom att inte se dem i min installation och bara ha en text som källa vill jag ge besökaren möjlighet till att skapa egna bilder. Varje citat kan tolkas på sitt sätt utifrån egna erfarenheter, inredningsdrömmar, smak, trender och social status.

Arkitektur och interiörer är ofta laddade med andras identitet som vi förändrar, tar bort, skapar på nytt, men oftast anpassar till oss själva. Jag är intresserad av två synvinklar. Först och främst en psykologisk identitet som avser självbild, självkänsla och individualitet. Ens etniska identitet består av de dimensioner som uttrycker kontinuiteten mellan tidigare härkomst och framtida ambitioner i relation till etnicitet. En identitet uppstår genom ens identifieringar med betydande andra (främst föräldrar och andra personer under sina biografiska erfarenheter, och även med "grupper" som de uppfattas). Man strävar ofta efter gemensamma egenskaper, värderingar och övertygelser eller att man vill ta avstånd från dessa egenskaper. Olika sociala situationer tvingar också människor att ta på sig olika själv-identiteter som kan få vissa att känna sig marginaliserade. Det finns konstruerade bilder mellan vad folk vill ha (det idealiska jaget) och hur andra ser dem (det begränsade jaget). Vi förhandlar med samhället om vår identitet, oavsett vårt geografiska läge eller status. Identifikationer skiftar beroende på omständighet. Det förekommer också främmande inslag som inkräktar på en bevarad social, traditionell och kulturell standard.

Central verk, litografin ”Working title”, 50x35cm, 2011, representerar en trendig interiör som ofta förekommer i stiliserade inredningsmagasin. Den innehåller många typiska skandinaviska element som man kan identifiera sig med. Allt är i vitt, möblerna är i gustaviansk stil samt kommer från IKEA. Kronan är sengustaviansk och dess original samt kopior förekommer i många svenska hem. Paret på bilden fungerar som en kontrast till den stela miljön. Påverkar arkitektur oss lika mycket som vi påverkar arkitektur?

Verket Traces of forgotten memories, (grafit på papper, 86x58cm, 2012) föreställer ett bröllopsfoto och är en kopia i grafit på papper av ett original foto. Giftermålet är fortfarande en stark symbol för att skapa ett gemensamt hem och leva lyckliga i alla sina dagar… Dessa fotografier åldras inte.

Klockan i skåpet är borta men ljudet av den hörs utanför rummet.

I romanen ”På spaning efter den tid som flytt”, av Marcel Proust, har tiden en särskild betydelse för livskänslan. Ibland kan man få en upplevelse i nutiden, som väcker liv i minnen från det förgångna, så att det förgångna träder fram med ny intensitet. När minnet på så vis har slagit en bro mellan förflutna och nutida erfarenheter, därför att man anar likheten, då förnimmer man också en rikare livskänsla och starkare färg hos dessa erfarenheter, än vad man förut kunde se. 

 

 


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2020