2010 Alias Maria Johansson


ALIAS MARIA JOHANSSON
KONSTHALL C/Centrifug, Stockholm, Sweden
1- 18 April 2010PÅ STAN 
PDF
KONSTHALL C 

Under namnet Maria Johansson, Sveriges vanligaste namn, tar sig konstnären Aleksandra Jarosz Laszlo en annan roll.
Jarosz Laszlo utforskar ett konsumtionssamhälle där sociala normer och status spelar en stor roll. Genom olika inrednings-
och livsstilar undersöker hon vad som är kopplat till hög status och vilka grupper som tydligast representerar särskilda stilar. Vi följer sociala normer och har olika förväntningar på oss själva och andra, beroende på var vi bor, vilken social tillhörighet och vilken status vi har. Jarosz Laszlo utgår från olika regler vi lär oss för att passa in som bäst i samhället.


© Aleksandra Jarosz Laszlo 2020